Sivutulot tukiaikana

Muita kuin yritystoiminnan ansiotuloja tai lakisääteisiä etuuksia aikuiskoulutustuen maksuaikana voi olla enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä kuukaudessa eli vuonna 2018 enintään 444,08 euroa bruttona kuukaudessa. Yrittäjän palkkatuloja tai muita lakisääteisiä etuuksia koskeva sivutuloraja ei saa ylittyä yhtenäkään kuukautena. Palkkatuloja tarkasteltaessa ratkaisevaa on tulojen ansaitsemiskuukausi, ei maksamiskuukausi. Pääsäännöstä poiketen lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä tulokseen perustuva palkka otetaan huomioon maksuajankohdan tulona.