Yrittäjän aikuiskoulutustuen saamisedellytykset lyhyesti

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, toimit yrittäjänä ja

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa tukea.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Jos haet jatkoa samaan koulutukseen ennen vuotta 2017 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, tuen enimmäiskesto on 19 kuukautta.

Yrittäjän tuki on perusosan suuruinen.

Koulutusrahasto myöntää tukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet Suomessa asuva palkansaaja tai yrittäjä ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos muutat tuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Sinun tulee ilmoittaa tilapäisestäkin ulkomaille muutostasi Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Koulutusrahasto ei pääsääntöisesti myönnä aikuiskoulutustukea ulkomaisessa oppilaitoksessa tapahtuviin opintoihin.

Ahvenanmaalla henkikirjoitetut henkilöt eivät kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Yrittäjällä tarkoitetaan aikuiskoulutustukijärjestelmässä henkilöä, joka on päätoimeltaan yrittäjä ja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti lukuun ottamatta maatalousyrittäjän eläkelain 8 a §:ssä tarkoitettuja apurahansaajia.

Aikuiskoulutustuki ei koske yrittäjiä, jotka eivät ole pakollisen yrittäjäeläkevakuutuksen piirissä. Yrittäjillä pakollisen eläkevakuutuksen työtuloraja on 7 656,26 euroa euroa vuodessa (vuonna 2018) ja maatalousyrittäjillä 3 828,13 euroa vuodessa (vuonna 2018).

Yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.