Työ- tai virkasuhteen päättyminen

Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksenä on, että olet työstäsi opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla ja että päätoiminen työ-, virka- tai muu palvelussuhteesi on voimassa koko tuettavan koulutuksen ajan. Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu työssä olevien henkilöiden opiskelun tukemiseen. Tästä johtuen aikuiskoulutustukea ei lähtökohtaisesti voida myöntää työsuhteen päättymisen jälkeiseltä ajalta, vaan tukioikeus lakkaa työsuhteen päättymiseen.

Et kuitenkaan menetä oikeuttasi jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, jos työsuhteesi irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen itsestäsi riippumattomasta syystä, esimerkiksi tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä. Oikeus aikuiskoulutustukeen säilyy päätöksen mukaisen tukikauden päättymiseen saakka. Lisää aikuiskoulutustukea et voi saada, vaikka tukiaikaa olisi jäljellä tai olisit ennen työsuhteen irtisanomista sopinut työnantajasi kanssa pidemmästä opintovapaasta.

Jos olet määräaikaisessa työssä, voit saada aikuiskoulutustukea ajalle, jonka olet määräaikaisesta työstä opintovapaalla. Jos määräaikainen työsi päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen.

Huom!

Mikäli työsuhteesi päättyy kesken aikuiskoulutustukijakson, sinun tulee heti ilmoittaa siitä Koulutusrahastolle. Kun ilmoitat Koulutusrahastolle työsuhteesi päättymisestä mahdollisimman pian, vältytään varmimmin tuen takaisinperintätilanteilta. Jotta Koulutusrahasto voi tutkia työsuhteen päättymisen vaikutuksen aikuiskoulutustukioikeuteen, sinun tulee toimittaa rahastolle kopio saamastasi työsuhteen päättämisilmoituksesta (esimerkiksi irtisanomisilmoitus) sekä tiedot työsuhteen päättyessä maksettavista palkaneristä.