Palkansaajan aikuiskoulutustuen määrän laskenta vuonna 2018

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki (sivutuloja enintään 250 €/kk)

Soviteltu aikuiskoulutustuki (sivutuloja enemmän kuin 250 €/kk)

Tukea ei makseta tuen määrän ollessa alle 32,68 €/kk.

Tukea ei makseta tuen määrän ollessa alle 32,80 €/kk.