Opintovapaa

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että olet työstäsi opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla. Työstä poissaolon tulee perustua nimenomaan opiskeluun. Esimerkiksi lomautettu, hoitovapaalla oleva tai henkilökohtaisista syistä virkavapaalla/työlomalla oleva ei voi saada aikuiskoulutustukea. Koska aikuiskoulutustuen saajan tulee olla opintovapaalla, tuen saaminen edellyttää aina voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta tuettavan koulutuksen aikana. Työtön ei voi saada aikuiskoulutustukea.

Lisätietoa opintovapaalainsäädännöstä

Jos olet määräaikaisessa työssä, voit saada aikuiskoulutustukea ajalle, jonka olet määräaikaisesta työstä opintovapaalla. Jos määräaikainen työ päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen.

Et menetä oikeuttasi jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, jos työsuhteesi irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen itsestäsi riippumattomasta syystä, esimerkiksi tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä. Oikeus aikuiskoulutustukeen säilyy päätöksen mukaisen tukikauden päättymiseen saakka. Lisää aikuiskoulutustukea et voi saada, vaikka tukiaikaa olisi jäljellä tai olisit ennen työsuhteen irtisanomista sopinut työnantajasi kanssa pidemmästä opintovapaasta.

Yhdenjaksoinen opintovapaa

Palkattoman opintovapaan tulee kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Kahden kuukauden yhdenjaksoinen aika on esimerkiksi 4.10.–3.12. tai 1.3.–30.4. Kahdeksan viikon jakso ei ole riittävä.

Jos olet yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta palkattomalla opintovapaalla, voit hakea aikuiskoulutustukea etukäteen ja tuki voidaan myöntää samalla päätöksellä koko opintovapaa-ajalle.

Jos opintovapaa kestää alle kaksi kuukautta tai saat sivutuloja, voit saada kalenterikuukausittain jälkikäteen haettavaa soviteltua aikuiskoulutustukea. Sovitellun aikuiskoulutustuen hakijaksi voit siirtyä myös kesken opintovapaan ilmoittamalla siitä Koulutusrahastolle.

Lomapalkka tai lomaraha ja opintovapaa

Jos työnantaja maksaa sinulle lomapalkkaa tai lomarahaa kesken opintovapaan, sinun on ilmoitettava niistä Koulutusrahastolle, koska ne luetaan sivutuloksi sinä kuukautena, jona ne sinulle maksetaan. Sinun tulee hakea aikuiskoulutustuki tällaiselle kuukaudelle jälkikäteen tulon perusteella soviteltuna.