Vähintään vuoden kestänyt työ- tai virkasuhde samaan työnantajaan

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että päätoiminen työ- tai virkasuhteesi samaan työnantajaan on tukikauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Omistajanvaihdos ei katkaise työsuhdetta, jos olet siirtynyt uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhana työntekijänä. Päätoiminen on työ, josta olet ansainnut enimmän osan tuloistasi ja jossa työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työ- tai virkasuhteen pitää lisäksi olla ollut Suomessa eläkevakuutettu vähintään vuoden tukikauden alkamiseen mennessä.

Aikuiskoulutustuen piiriin eivät kuulu ne henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa. Osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajan ei katsota olevan työsuhteessa yhtiöön, eikä hän siksi ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Omais- tai perhehoitajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtävää työtä, etkä voi siksi näiden sopimussuhteiden perusteella hakea aikuiskoulutustukea.