Estävät etuudet

Aikuiskoulutustukea ei myönnetä henkilölle, joka

  • saa vuorottelukorvausta
  • saa Kelan maksamaa opintorahaa tai opintotukilain mukaista asumislisää
  • saa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa
  • saa äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa
  • saa kuntoutusrahaa samaan koulutukseen
  • saa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
  • saa työttömyysetuutta koulutukseen
  • saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, työttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä
  • suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta

Osatyökyvyttömyyseläke ei estä aikuiskoulutustuen myöntämistä, jos henkilö muutoin täyttää aikuiskoulutustuen saamisehdot. Osatyökyvyttömyyseläke otetaan kuitenkin huomioon sovitellun aikuiskoulutustuen määrää laskettaessa (ks. Soviteltu tuki).

Katso myös

Soviteltu tuki