Opintovapaa

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että olet työstäsi opintovapaalla tai vastaavalla koulutuksen perusteella myönnetyllä palkattomalla vapaalla. Työstä poissaolon tulee perustua nimenomaan opiskeluun. Esimerkiksi lomautettu, hoitovapaalla oleva tai henkilökohtaisista syistä virkavapaalla/työlomalla oleva ei voi saada aikuiskoulutustukea. Koska tuen saajan tulee olla opintovapaalla, tuen saaminen edellyttää aina voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta tuettavan koulutuksen aikana. Työttömälle ei voida myöntää aikuiskoulutustukea.

Lisätietoa opintovapaalainsäädännöstä

Jos olet määräaikaisessa työssä, voit saada aikuiskoulutustukea ajalle, jonka olet määräaikaisesta työstä opintovapaalla. Jos määräaikainen työ päättyy ennen koulutuksen aloittamista, sinulla ei ole oikeutta aikuiskoulutustukeen.

Et menetä oikeuttasi jo myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, jos työsuhteesi irtisanotaan tukikauden alkamisen jälkeen itsestäsi riippumattomasta syystä, esimerkiksi tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä. Oikeus aikuiskoulutustukeen säilyy päätöksen mukaisen tukikauden päättymiseen saakka. Lisää aikuiskoulutustukea et voi saada, vaikka tukiaikaa olisi jäljellä tai olisit ennen työsuhteen irtisanomista sopinut työnantajasi kanssa pidemmästä opintovapaasta.

Jaksoittainen tai osa-aikainen opintovapaa

Voit saada soviteltua aikuiskoulutustukea, jos opintovapaajaksosi kestävät alle kaksi kuukautta tai opiskelet työnantajasi kanssa tehdyn opintovapaasopimuksen perusteella osa-aikaisesti. Edellytyksenä on, että työstä poissaolosi opintojen vuoksi kestää yhteensä vähintään 43 päivää. Opintovapaapäiviksi lasketaan enintään viisi päivää viikossa. Täyteen opintovapaakuukauteen (kalenterikuukauteen) katsotaan sisältyvän 21,5 opintovapaapäivää. Myös vajaa työpäivä osa-aikaisesti opiskeltaessa lasketaan opintovapaapäiväksi.

Jos opiskelet kahta kuukautta lyhyemmillä opintovapaajaksoilla tai osa-aikaisesti, haet soviteltua aikuiskoulutustukea kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Lomapalkka tai -korvaus ja opintovapaa

Jos työnantajasi maksaa sinulle lomapalkkaa tai lomarahaa kesken opintovapaasi, sinun tulee ilmoittaa siitä Koulutusrahastolle, koska nämä erät luetaan sivutuloksi ja vaikuttavat siten aikuiskoulutustukeen.