Vähintään vuoden kestänyt työ- tai virkasuhde samaan työnantajaan

Tuen saaminen edellyttää, että henkilön päätoiminen työ- tai virkasuhde samaan työnantajaan on tukikauden alkamiseen mennessä kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden. Omistajanvaihdos ei katkaise työsuhdetta, jos henkilö siirtyy uuden omistajan palvelukseen niin sanotusti vanhana työntekijänä. Päätoiminen on työ, josta henkilö on ansainnut enimmän osan tuloistaan ja jossa työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa. Työ- tai virkasuhteen pitää lisäksi olla ollut Suomessa eläkevakuutettu vähintään vuoden tukikauden alkamiseen mennessä.

Tuen piiriin eivät kuulu henkilöt, jotka eivät ole työsuhteessa. Osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajan ei katsota olevan työsuhteessa yhtiöön, eikä hän siksi ole oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Omais- tai perhehoitajana toimiminen ei ole työ- tai virkasuhteessa tehtävää työtä, eikä näiden sopimussuhteiden perusteella voi hakea aikuiskoulutustukea.