Soviteltu aikuiskoulutustuki palkansaajalle

Jos ansaitset opintovapaan aikana tuloja yli 250 euroa kuukaudessa tai opiskelusi on osa-aikaista tai jaksoittaista (= opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta), hae tukea soviteltuna aikuiskoulutustukena kalenterikuukausittain jälkikäteen. Soviteltuna maksettavan tuen määrään vaikuttavat opiskelukuukauden aikana ansaitsemasi tulot. Voit hakea tukea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta, jolloin kultakin kalenterikuukaudelta ansaitsemasi tulot selvitetään tukea hakiessasi erikseen.

Kuukauteen, jolta maksetaan soviteltua aikuiskoulutustukea, katsotaan sisältyvän 21,5 tukipäivää todellisten opintovapaapäivien lukumäärästä riippumatta.

Katso myös Hakemisen määräajat

Sovitellun aikuiskoulutustuen saamisedellytykset lyhyesti

Voit saada soviteltua aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, olet työ- tai virkasuhteessa ja

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa aikuiskoulutustukea.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Jos haet jatkoa samaan koulutukseen ennen vuotta 2017 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, tuen enimmäiskesto on 19 kuukautta. Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus.

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet Suomessa asuva palkansaaja tai yrittäjä ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos muutat aikuiskoulutustuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Sinun tulee ilmoittaa tilapäisestäkin ulkomaille muutostasi Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Koulutusrahasto ei pääsääntöisesti myönnä aikuiskoulutustukea ulkomaisessa oppilaitoksessa tapahtuviin opintoihin.

Ahvenanmaalla henkikirjoitetut henkilöt eivät kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.