Päätös aikuiskoulutustuesta

Hakijalle lähetetään aikuiskoulutustukipäätös heti, kun hakemus on käsitelty. Päätös lähetetään kirjallisena hakijan osoitteeseen.

Hakemusten tämänhetkisen käsittelyajan voi tarkistaa tästä.

Yhdenjaksoiselta opintovapaa-ajalta myönnetty tuki maksetaan kuukausittain koulutuskuukauden viimeisenä päivänä tai edellisenä pankkipäivänä, jos maksupäivä on lauantai tai pyhäpäivä. Päätöksessä ilmoitetaan tuen maksupäivät ja maksuerän euromäärä.

Soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan päätöstä seuraavana ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä. Maksupäivä on viikoittain. Maksupäivä ilmoitetaan päätöskirjeessä.

Miksi tukipäätöksen säilyttäminen on tärkeää?

Pidä saamasi aikuiskoulutustukipäätös huolellisesti tallessa. Päätöksen viimeinen sivu on liite, jossa on lueteltu tukierät ja maksupäivät. Tämä osa toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisäksi voit tarvittaessa tarkistaa päätöksestä,

  • mille kuukausille tuki on myönnetty ja mitkä ovat maksupäivät.
  • mikä on sivutulorajasi eri kuukausina. Huomaa, että sivutuloraja on vajaan tukikuukauden aikana vastaavasti pienempi.
  • mikä on kesälomakausi, jolle tukea ei ole myönnetty.
  • mitkä ovat ne tukeen vaikuttavat muutokset, joista olet velvollinen ilmoittamaan Koulutusrahastolle.