Päätös aikuiskoulutustuesta ja muutoksenhaku

Päätös aikuiskoulutustuesta

Hakijalle lähetetään aikuiskoulutustukipäätös heti, kun hakemus on käsitelty. Päätös lähetetään kirjallisena hakijan osoitteeseen.

Hakemusten tämänhetkisen käsittelyajan voi tarkistaa tästä.

Yhdenjaksoiselta opintovapaa-ajalta myönnetty tuki maksetaan kuukausittain koulutuskuukauden viimeisenä päivänä tai edellisenä pankkipäivänä, jos maksupäivä on lauantai tai pyhäpäivä. Päätöksessä ilmoitetaan tuen maksupäivät ja maksuerän euromäärä.

Soviteltu aikuiskoulutustuki maksetaan päätöstä seuraavana ensimmäisenä mahdollisena maksupäivänä. Maksupäivä on viikoittain. Maksupäivä ilmoitetaan päätöskirjeessä.

Miksi tukipäätöksen säilyttäminen on tärkeää?

Pidä saamasi aikuiskoulutustukipäätös huolellisesti tallessa. Päätöksen viimeinen sivu on liite, jossa on lueteltu tukierät ja maksupäivät. Tämä osa toimii tulotodistuksena, jota saatat tarvita hakiessasi muita etuuksia, kuten yleistä asumistukea tai päivähoitopaikkaa lapselle.

Lisäksi voit tarvittaessa tarkistaa päätöksestä,

  • mille kuukausille tuki on myönnetty ja mitkä ovat maksupäivät.
  • mikä on sivutulorajasi eri kuukausina. Huomaa, että sivutuloraja on vajaan tukikuukauden aikana vastaavasti pienempi.
  • mikä on kesälomakausi, jolle tukea ei ole myönnetty.
  • mitkä ovat ne tukeen vaikuttavat muutokset, joista olet velvollinen ilmoittamaan Koulutusrahastolle.

Muutoksenhaku

Koulutusrahaston päätökseen haetaan muutosta valittamalla työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Rahaston päätöksiin liitetään muutoksenhakuohje.

Jos olet tyytymätön saamaasi tukipäätökseen, voit hakea siihen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Toimita valitus kuitenkin ensin Koulutusrahastoon, jotta Koulutusrahasto voi tutkia, onko sillä mahdollisuus oikaista päätöstään valituksesi mukaisesti. Jos Koulutusrahasto ei voi oikaista päätöstään, se lähettää valituksen yhdessä lausuntonsa kanssa edelleen työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Saat tästä ilmoituksen ja Koulutusrahaston lausunnon tiedoksesi.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, jonka päätös asiassa on lopullinen.