Valmistuminen

Jos saat opinnot päätökseen ennakoitua aiemmin, ilmoita Koulutusrahastolle opintojen valmistumisesta. Tukea et voi saada sellaiselle ajalle, jolloin opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, vaikka opintovapaa vielä jatkuisikin. Valmistumispäivänä pidetään sitä päivää, jolloin tutkintotodistus on päivätty. 

Esimerkki 1

Aikuiskoulutustukea on myönnetty 31.12. asti. Tuen saaja kuitenkin valmistuu ennen joulua, esimerkiksi 18.12. Tukea ei voi saada ajalta 19.–31.12., koska opinto-oikeus on päättynyt. Tuen saajan on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.

Esimerkki 2

Aikuiskoulutustukea on myönnetty 31.5. asti. Tuen saaja kuitenkin valmistuu jo 30.4. Tukea voi saada valmistumispäivään 30.4. asti edellyttäen, että opinnot ovat päätoimisia keskimäärin tukikauden ajalla tarkasteltuna. Ajalta 1.-31.5. tukea ei voida maksaa, koska opiskelija on valmistunut eikä hänellä ole enää opinto-oikeutta tuen perusteena oleviin opintoihin. Tuen saajan on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.