Valmistuminen

Jos saat opinnot päätökseen ennakoitua aiemmin, ilmoita Koulutusrahastolle opintojen valmistumisesta. Tukea et voi saada sellaiselle ajalle, jolloin opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, vaikka opintovapaa vielä jatkuisikin. Valmistumispäivänä pidetään pääsääntöisesti sitä päivää, jolloin tutkintotodistus on päivätty. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa valmistumispäivänä pidetään kuitenkin päivää, jolloin valmistavan koulutuksen päättötodistus on päivätty.

Esimerkki 1

Aikuiskoulutustukea on myönnetty 31.12. asti. Tuen saaja kuitenkin valmistuu ennen joulua, esimerkiksi 18.12. Tukea ei voi saada ajalta 19.–31.12., koska opinto-oikeus on päättynyt. Tuen saajan on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.

Esimerkki 2

Aikuiskoulutustukea on myönnetty 31.5. asti. Tuen saaja kuitenkin valmistuu jo 30.4. Tukea voi saada valmistumispäivään 30.4. asti edellyttäen, että opinnot ovat päätoimisia keskimäärin tukikauden ajalla tarkasteltuna. Ajalta 1.-31.5. tukea ei voida maksaa, koska opiskelija on valmistunut eikä hänellä ole enää opinto-oikeutta tuen perusteena oleviin opintoihin. Tuen saajan on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.