Tarvittavat opintosuoritukset

Aikuiskoulutustukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen ja opiskelet päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuuden olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Opinnot, joiden laajuus on määritelty pistemääräisesti, arvioidaan pistemääräisen laajuuden perusteella niiden järjestämistavasta riippumatta. Voit saada tukea ainoastaan opinto-oikeuden voimassaoloajalta.

Esimerkki

1.9.–31.1., eli 5 kuukautta kestävän tukikauden aikana sinun on saatava valmiiksi vähintään 15 opintopisteen verran opintosuorituksia.

Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukijakson aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen kirjautuneet suoritukset. Tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi ei katsota niitä opintosuorituksia, jotka ovat kirjautuneet ennen tukijakson alkamista. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka ne kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.

Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia lukuvuosittain jälkikäteen oppilaitosten kautta. Jos lopputyöstä saatavat opintosuorituksesi eivät ole opintosuoritusten seuraamisvaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstä toimittamaan Koulutusrahastolle tutkielman ohjaajan tai muun oppilaitoksen edustajan lausunto aikuiskoulutustukiaikana tekemäsi työn määrästä opintopisteinä. Työn pitää edistyä vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla.