Tarvittavat opintosuoritukset

Aikuiskoulutustukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen ja opiskelet päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Esimerkki

1.9.–31.1., eli 5 kuukautta kestävän tukikauden aikana sinun on saatava valmiiksi vähintään 15 opintopisteen verran opintosuorituksia.

Voit saada tukea ainoastaan opinto-oikeuden voimassaoloajalta.

Koulutus voi olla esimerkiksi

  • päivä- tai iltalinjalla tapahtuvaa
  • etä- tai monimuoto-opiskelua tai opintoihin sisältyvää harjoittelua
  • pro gradun, opinnäytetyön, väitöskirjan tai muun laajan kirjallisen työn tekemistä.

Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia lukuvuosittain jälkikäteen oppilaitosten kautta. Jos lopputyöstä saatavat opintosuorituksesi eivät ole opintosuoritusten seuraamisvaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstä toimittamaan Koulutusrahastolle luotettava selvitys työsi edistymisestä tukiaikana. Työn pitää edistyä vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto aikuiskoulutustukiaikana tehdyn työn määrästä opintopisteinä

Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukiaikana tai välittömästi tukijakson päättymisen jälkeen kirjautuneet suoritukset. Tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi ei katsota niitä opintosuorituksia, jotka ovat kirjautuneet ennen tukijakson alkamista. Myöskään aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta hyväksi luettuja suorituksia ei katsota tukiaikana tehdyiksi opinnoiksi, vaikka ne kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.