Opintosuoritusten jälkiseuranta

Koulutusrahasto seuraa opintojen päätoimisuutta lukuvuosittain (1.8.–31.7.) jälkikäteen. Koulutusrahasto lähettää lukuvuoden päätyttyä kyselyn opintojen edistymisestä suoraan oppilaitokselle ja tutkii oppilaitokselta saatujen tietojen perusteella, vastaavatko kirjautuneet opintosuoritukset maksettua tukiaikaa. Opintosuorituksia pitää olla kertynyt tukiajalta keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos oppilaitokselta saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että opintojen laajuus tukijakson aikana ei ole ollut riittävä, Koulutusrahasto pyytää sinulta itseltäsi selvitystä tukiajalla suorittamistasi päätoimisista opinnoista. Jos selvityksen perusteella osoittautuu, että et ole opiskellut päätoimisesti, peritään aiheetta maksettu etuus takaisin.

Jos lopputyöstä saatavat opintosuorituksesi eivät ole opintosuoritusten seuraamisvaiheessa vielä kirjautuneet rekisteriin, varaudu pyynnöstä toimittamaan Koulutusrahastolle tutkielman ohjaajan tai muun oppilaitoksen edustajan lausunto aikuiskoulutustukiaikana tekemäsi työn määrästä opintopisteinä. Työn pitää edistyä vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla. 

Aikuiskoulutustukea ei voi saada opinto-oikeuden päättymisen jälkeiseltä ajalta, vaikka opintosuorituksia olisikin kertynyt opinto-oikeuden voimassaoloajalta enemmän kuin 3 opintopistettä kuukautta kohti.