Opinnot keskeytyvät kokonaan

Aikuiskoulutustuki myönnetään hakemuksessa mainittujen opintojen suorittamista varten, ja opinto-oikeuden kyseisiin opintoihin on oltava voimassa koko aikuiskoulutustuen maksuajan. Jos opintosi keskeytyvät aikuiskoulutustukiaikana, muista ilmoittaa opintojen keskeytymisestä Koulutusrahastolle.

Oppilaitoksella ei ole ajantasaista tietoa siitä, kuka opiskelijoista on aikuiskoulutustuen saaja. Keskeytysilmoitus tulee siis oppilaitoksen kautta rahastolle vasta viiveellä, ja liikamaksua saattaa syntyä. Aiheettomasti maksettu etuus peritään takaisin. Takaisinperinnältä välttyäksesi ilmoita muutoksista ajoissa.