Opinnot eivät täytä päätoimisuuden ehtoa

Sinun on ilmoitettava Koulutusrahastolle tuen maksatuksen keskeyttämisestä, jos tukiaikana huomaat, että päätoimisen opiskelun ehto, keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa tukikuukautta kohti, ei tule täyttymään. Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia jälkikäteen oppilaitosten kautta, ja aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.