Muutokset opinnoissa ja niistä ilmoittaminen

Opinnot keskeytyvät kokonaan

Aikuiskoulutustuki myönnetään hakemuksessa mainittujen opintojen suorittamista varten ja opinto-oikeuden kyseisiin opintoihin on oltava voimassa koko aikuiskoulutustuen maksuajan. Jos opintosi keskeytyvät aikuiskoulutustukiaikana, muista ilmoittaa opintojen keskeytymisestä Koulutusrahastolle.

Oppilaitoksella ei ole ajantasaista tietoa siitä, kuka opiskelijoista on aikuiskoulutustuen saaja. Keskeytysilmoitus tulee siis oppilaitoksen kautta rahastolle vasta viiveellä ja liikamaksua saattaa syntyä. Aiheettomasti maksettu etuus peritään takaisin, joten ilmoita muutoksista ajoissa.

Opinnot eivät täytä päätoimisuuden ehtoa

Sinun on ilmoitettava Koulutusrahastolle tuen maksatuksen keskeyttämisestä, jos tukiaikana huomaat, että päätoimisen opiskelun ehto, keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä (tai 2 opintoviikkoa) tukikuukautta kohti, ei tule täyttymään. Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia jälkikäteen oppilaitosten kautta, ja aiheetta maksettu etuus peritään takaisin.

Valmistuminen

Jos saat opinnot päätökseen ennakoitua aiemmin, ilmoita Koulutusrahastolle opintojen valmistumisesta. Tukea et voi saada sellaiselle ajalle, jolloin opinto-oikeutesi ei ole enää voimassa, vaikka opintovapaa vielä jatkuisikin.

Esimerkki 1

Aikuiskoulutustukea on myönnetty 31.12. asti. Tuen saaja kuitenkin valmistuu ennen joulua, esimerkiksi 18.12. Tukea ei voi saada ajalta 19.–31.12., koska opinto-oikeus on päättynyt. Tuen saajan on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.

Esimerkki 2

Aikuiskoulutustukea on myönnetty 31.5. asti. Tuen saaja kuitenkin valmistuu jo 30.4. Tukea voi saada valmistumispäivään 30.4. asti edellyttäen, että opinnot ovat päätoimisia keskimäärin tukikauden ajalla tarkasteltuna. Ajalta 1.-31.5. tukea ei voida maksaa, koska opiskelija on valmistunut eikä hänellä ole enää opinto-oikeutta tuen perusteena oleviin opintoihin. Tuen saajan on ilmoitettava Koulutusrahastolle opintojen päättymisestä.

Näin ilmoitat muutoksista

Voit ilmoittaa tukeen vaikuttavista muutoksista Koulutusrahastolle seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla

liitteet(at)koulutusrahasto.fi

Etuushakemukseesi liittyvät luottamukselliset liitteet ja selvitykset lähetät Koulutusrahastolle turvallisimmin suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteesta https://secure.koulutusrahasto.fi. Merkitse vastaanottajaksi liitteet(at)koulutusrahasto.fi. Suosittelemme lähettämään liitteet pdf-muodossa.

asiakaspalvelu(at)koulutusrahasto.fi

Tähän sähköpostiosoitteeseen voit lähettää tiedusteluja tai kyselyjä etuuksiimme liittyen. Ole hyvä ja varaudu noin kolmen työpäivän vastausaikaan.

Puhelimella

asiakaspalvelunumeroomme 075 757 0505 (pvm/mpm) työpäivisin klo 9–12

Kirjeellä

osoitteeseen PL 191, 00121 Helsinki

Faksilla

numeroon 09 6803 7330

Yhteydenottosi jälkeen Koulutusrahasto antaa ohjeita ilmoituksen aiheuttamista jatkotoimista ja niiden aikataulusta. Rahasto hoitaa ilman aiheetonta viivytystä tukeen liittyvät muutostilanteet eli tuen väliaikaisen keskeytyksen, asian selvittämisen tai tuen uudelleen käynnistämisen. Asiasta aiheutuva taloudellinen poikkeustilanne pyritään pitämään niin lyhyenä kuin mahdollista.

Suojattu sähköpostiyhteys

https://secure.koulutusrahasto.fi