Päätoiminen opiskelu

Tarvittavat opintosuoritukset

Opinnot kesäajalla

Opintosuoritusten jälkiseuranta

Opinnot eivät ole päätoimisia

Opinnot keskeytyvät kokonaan

Valmistuminen