Päätoiminen opiskelu

Tarvittavat opintosuoritukset

Aikuiskoulutustukea voit saada vain, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi oppilaitokseen ja opiskelet päätoimisesti. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on tukikauden aikana keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, pitää oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Koulutus voi olla esimerkiksi

  • päivä- tai iltalinjalla tapahtuvaa
  • etä- tai monimuoto-opiskelua tai opintoihin sisältyvää harjoittelua
  • pro gradun, opinnäytetyön, väitöskirjan tai muun laajan kirjallisen työn tekemistä.

Opintosuoritusten seuranta

Koulutusrahasto seuraa opintosuorituksia lukuvuosittain jälkikäteen. Esimerkiksi 1.9.–31.1. eli 5 kuukautta kestävän tukikauden aikana sinun on saatava valmiiksi yhteensä vähintään 15 opintopisteen verran opintosuorituksia. Aikuiskoulutustukea voi saada ainoastaan opinto-oikeuden voimassaoloajalta.

Koulutusrahasto seuraa opintojen päätoimisuutta tukiaikana suoritettujen opintosuoritusten keskimäärän perusteella.

Tuen perusteena oleviin opintosuorituksiin voit sisällyttää ainoastaan tukiaikana tehdyt suoritukset, et siis esimerkiksi aikaisemmista opinnoista hyväksi luettuja suorituksia, vaikka ne kirjattaisiin opintorekisteriin tukiaikana.

Aikuiskoulutustukea voi saada myös esimerkiksi pro gradun tai väitöskirjan tekemiseen. Jos työ ei tule valmiiksi tukiajan päätteeksi, tuen saajan on varauduttava pyynnöstä esittämään luotettava selvitys työn edistymisestä. Työn tulee edistyä vähintään 3 opintopistettä kuukaudessa vastaavalla tahdilla. Selvitys voi olla esimerkiksi tutkielman ohjaajan lausunto työn edistymisestä.

Opinnot kesäajalla

Aikuiskoulutustukea voit saada myös kesäaikana suoritettavia päätoimisia opintoja varten. Mikäli kesäopintojen tarkkaa opintosuunnitelmaa ei ole vielä tiedossa kun haet aikuiskoulutustukea, voit hakea kesäopintoihin tukea myöhemmin jatkohakemuksella, kun kesäopintosuunnitelma tai työharjoittelupaikka on varmistunut. Palkallisen työharjoittelun ajalta aikuiskoulutustukea haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen tulon perusteella soviteltuna.

Kesäaikaa suunnitellessa ota huomioon myös se, että monet työnantajat maksavat kesäkuussa lomarahan, vaikka työntekijä onkin opintovapaalla. Työnantajasi saattaa myös edellyttää, että pidät kesällä sisällä olevat vuosilomapäivät. Saattaa siis olla, että lomarahan tai vuosiloman vuoksi kesäaika ei olekaan kokonaan palkatonta. Silloin voit hakea aikuiskoulutustukea kalenterikuukausittain jälkikäteen tulon perusteella soviteltuna.