Opintolainan valtiontakaus

Aikuiskoulutustuen saajalla voi olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen.  Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela. Takauspäätöksen saanut hakee opintolainaa pankista, jonka kanssa sovitaan opintolainan ehdot ja takaisinmaksuaikataulu.

Opintolainan valtiontakausta voi hakea sähköisesti Kelan sivuilta osoitteessa 
www.kela.fi/asiointi. Takausta voi hakea myös lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet tai hakea Kelan toimistoista.

Takaushakemus toimitetaan suoraan Kelalle tai sen voi lähettää yhdessä aikuiskoulutustukihakemuksen kanssa Koulutusrahastoon. Koulutusrahasto toimittaa takaushakemuksen Kelan käsiteltäväksi.

Lisätietoa opintolainasta saa osoitteesta http://www.kela.fi/opintolaina-aikuisopiskelijoille.