Näin soviteltu aikuiskoulutustuki eroaa täysimääräisestä

Soviteltu aikuiskoulutustuki on hyvä vaihtoehto, jos haluat tehdä opiskelun ohella sen verran töitä, että täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja, 250 euroa brutto täydeltä tukikuukaudelta, saattaa ylittyä. Joskus sivutulon määrää on vaikea itse arvioida etukäteen, sillä palkkaan saattaa tuntipalkan lisäksi tulla vuorotyö- tai viikonloppulisiä, lomakorvauksia tai muita korotusosia.

Sovitellun tuen haet kalenterikuukausittain jälkikäteen. Lähetä sovitellun tuen hakemus vasta sitten, kun haettava tukikuukausi on päättynyt ja olet saanut palkkatodistuksen kaikista haettavan tukikuukauden aikana ansaitsemistasi tuloista. Kalenterikuukauden palkkasumma on silloin varmuudella tiedossa, kun tukipäätös tehdään.

Aikuiskoulutustuen kannalta ei ole merkitystä sillä, teetkö sivutyötä oman työnantajan vai jonkun muun työnantajan palveluksessa.