Yrittäjän aikuiskoulutustuen hakeminen

Yrittäjän aikuiskoulutustukea voi hakea henkilö,

  • joka on päätoimeltaan yrittäjä ja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti
  • jonka yritystoiminnan ansiotulot vähenevät opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella viimeksi toimitettuun verotukseen verrattuna.

Hakemuksen (yrittäjän aikuiskoulutustukihakemus) voi lähettää Koulutusrahastoon, kun oppilaitos on ilmoittanut koulutukseen hyväksymisestä. Hakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista, koska käsittelyaika saattaa etenkin loppukesällä ja syksyllä olla pitkä. Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Yrittäjän aikuiskoulutustukea kannattaa hakea vain silloin, kun ansiotulojen alenema vähintään kolmanneksella tulee toteutumaan

Hakemuksessa tulee selvittää, millä tavoin yritystoiminta muuttuu tukiaikana koulutuksen vuoksi siten, että tulot alenevat tukiaikana vähintään kolmanneksella. Jos tulojen alenemaa voidaan pitää todennäköisenä, tukea myönnetään etukäteen opiskeluajalle. Jos yritystulojen aleneminen johtuu muusta syystä kuin koulutuksesta, yrittäjän aikuiskoulutustukea ei voi saada.

Koulutusrahasto selvittää ansiotulojen alenemisen, kun tuen maksuvuotta koskeva verotus on valmistunut. Perusteetta tai liikaa ennakolta maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin.

Hakemukseen tulee liittää opiskelutodistus

Hakemukseen liitetään oppilaitoksen antama läsnäolo- tai opiskelutodistus. Opintoja aloittava hakija voi liittää hakemukseen myös oppilaitoksen lähettämän hyväksymisilmoituksen. Oppilaitoksen sähköisistä opiskelutiedoista itse tulostettu opiskelutodistus käy liitteeksi hakemukseen, jos siitä läsnäolotiedon lisäksi ilmenee opiskelijan nimi, oppilaitoksen nimi ja koulutusohjelma.