Tarvittavat liitteet

Palkansaajan aikuiskoulutustukihakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.
 • Työnantajan todistus pidetyistä hoitovapaista. Todistusta ei tarvita, jos varsinaista työssäoloaikaa on vähintään 8 vuotta.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen jatkohakemus

 • Tuore läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.

Sovitellun aikuiskoulutustuen hakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus.
 • Todistukset sen kuukauden pää- ja sivutyön tuloista, jolta haet tukea. Todistusten tulee koskea työntekoa kalenterikuukautena, jolta haet tukea. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Selvitä erillisellä liitteellä yritystulon määrää haettavana tukikuukautena, jos yritystoiminta on vasta hiljattain alkanut tai sen tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta. Tukeen vaikuttavat sosiaaliturvaetuudet, joista sinun ei tarvitse liittää selvitystä.
 • Todistukset kaikista sen kuukauden tuloista, jolta tukea haetaan (päätyön, sivutyön ja yritystoiminnan tulot).

Sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemus

 • Tuore läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.
 • Todistukset kaikista sen kuukauden tuloista, jolta haet tukea (pää- ja sivutyön tulot). Todistusten tulee koskea työntekoa kalenterikuukautena, jolta haet tukea. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Selvitä erillisellä liitteellä yritystulon määrää haettavana tukikuukautena, jos yritystoiminta on vasta hiljattain alkanut tai yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta. Tukeen vaikuttavat sosiaaliturvaetuudet. Näistä tuloista sinun ei tarvitse liittää selvitystä hakemukseen. Muista myös toimittaa todistus haetun tukikuukauden opintovapaasta tai osaaikaisesta työskentelystä opiskelujen vuoksi. Mikäli työnantaja on ilmoittanut tiedot edellisessä hakemuksessa, liitettä ei tarvita.

Yrittäjän aikuiskoulutustukihakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.

Yrittäjän aikuiskoulutustuen jatkohakemus

 • Läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.

Ennakkopäätöshakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.