Sähköinen hakeminen

Tarvittavat liitteet

Varmista, että olet hankkinut alla mainitut liitteet ennen kuin siirryt sähköiseen hakemiseen tai hankit ne mahdollisimman pian hakemisen jälkeen. Lähetä tarvittavat liitteet viimeistään 2 vuorokauden sisällä hakemuksen lähettämisestä Koulutusrahastolle, jotta hakemuksen käsittely ei tarpeettomasti viivästy puuttuvien tietojen vuoksi. Hakemukseen liitettävät liitteet tulee olla jpg-, png-, pdf- tai tif-muodossa. Liite voi olla myös kännykällä otettu tarkkarajainen kuva, josta näkyvät selkeästi kaikki liitteen tiedot.

Aikuiskoulutustuen hakemuksen liitteenä tarvitaan useimmiten opiskelutodistus ja, jos saat tuloa aikuiskoulutustuen tukiaikana, todistus ansiotuloista.

Ammattitutkintostipendin hakemuksen liitteenä tulee olla kopio tutkintotodistuksesta.

Huom! Lisättävän liitteen tulee olla alle 10 Mb. Liitettä lisätessäsi muista painaa "Tallenna liitetiedosto hakemukseesi painamalla tästä" -painiketta, jotta liite välittyy Koulutusrahastolle (kts. kuva alla):

Liite lisätty esimerkkikuva.PNG

 

Siirry suoraan sähköiseen hakemiseen tästä

 

Palkansaajan aikuiskoulutustukihakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.
 • Työnantajan todistus pidetyistä hoitovapaista. Todistusta ei tarvita, jos varsinaista työssäoloaikaa on vähintään 8 vuotta.

Palkansaajan aikuiskoulutustuen jatkohakemus

 • Tuore läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.

Sovitellun aikuiskoulutustuen hakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus.
 • Todistukset sen kuukauden pää- ja sivutyön tuloista, jolta haet tukea. Todistusten tulee koskea työntekoa kalenterikuukautena, jolta haet tukea. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Selvitä erillisellä liitteellä yritystulon määrää haettavana tukikuukautena, jos yritystoiminta on vasta hiljattain alkanut tai sen tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta. Tukeen vaikuttavat sosiaaliturvaetuudet, joista sinun ei tarvitse liittää selvitystä.
 • Todistukset kaikista sen kuukauden tuloista, jolta tukea haetaan (päätyön, sivutyön ja yritystoiminnan tulot).

Sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemus

 • Tuore läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.
 • Todistukset kaikista sen kuukauden tuloista, jolta haet tukea (pää- ja sivutyön tulot). Todistusten tulee koskea työntekoa kalenterikuukautena, jolta haet tukea. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Selvitä erillisellä liitteellä yritystulon määrää haettavana tukikuukautena, jos yritystoiminta on vasta hiljattain alkanut tai yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta. Tukeen vaikuttavat sosiaaliturvaetuudet. Näistä tuloista sinun ei tarvitse liittää selvitystä hakemukseen. Muista myös toimittaa todistus haetun tukikuukauden opintovapaasta tai osaaikaisesta työskentelystä opiskelujen vuoksi. Mikäli työnantaja on ilmoittanut tiedot edellisessä hakemuksessa, liitettä ei tarvita.

Yrittäjän aikuiskoulutustukihakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.

Yrittäjän aikuiskoulutustuen jatkohakemus

 • Läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.

Ennakkopäätöshakemus

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.

Ammattitutkintostipendi

 • Kopio tutkintotoimikunnan myöntämästä tutkintotodistuksesta.


Siirry suoraan sähköiseen hakemiseen tästä


Yleistä Koulutusrahaston sähköisestä asiointipalvelusta

Sähköisen asiointipalvelun kautta voit hakea kaikkia rahaston myöntämiä tukimuotoja sekä seurata asiointisi tilaa. Ensimmäistä kertaa sisäänkirjautuessasi tarvitset käyttöösi henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Myöhemmin voit käyttää joko henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tai verkkopankkitunnuksiasi.

Yhteytesi on suojattu tunnistuspalveluun siirtymisen jälkeen. Palvelussa on tietoturvasyistä niin sanottu aikakatkaisu. Jos et 4 tunnin sisällä aktivoi tai tallenna avoinna olevaa sivua tai lähetä hakemusta käsiteltäväksi, yhteys katkeaa. Sen jälkeen joudut aloittamaan lomakkeen täyttämisen uudestaan.

Jos täytit hakemuksen yleisellä tietokoneella, muista hakemisen jälkeen kirjautua ulos palvelusta sekä tyhjentää internetselaimen välimuisti ja historiatiedot heti uloskirjautumisen jälkeen. Näin luottamukselliset tietosi eivät jää sivullisten näkyville.

Käyttöympäristö

Järjestelmä toimii parhaiten uusimmilla Internet Explorer ja Mozilla Firefox -selaimilla. Lisäksi selaimen Cookiet eli evästeet on sallittava ja selaimen JavaScript pitää olla päällä. Tietokantojen päivitysajojen vuoksi palvelu on poissa käytöstä aamuöisin klo 2.00–4.00.