Jatkopäätöksen hakeminen

Jatkopäätöstä tehtyyn aikuiskoulutustukipäätökseen haetaan jatkopäätöslomakkeella (palkansaajan aikuiskoulutustuen jatkohakemus/sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemus/yrittäjän aikuiskoulutustuen jatkohakemus). Jatkopäätöstä voi hakea myös sähköisesti.

Jatkopäätöshakemusta käytetään silloin, kun hakija jatkaa samaa koulutusta, johon hän on aiemmalla päätöksellä saanut tukea. Jatkopäätöshakemusta ei voi käyttää, jos kyseessä on kokonaan uusi koulutus.

Jatkopäätöshakemuksessa tulee olla tieto työnantajan myöntämästä opintovapaasta

Sähköisessä hakemuksessa hakija voi lähettää työnantajan osuuden sähköpostilinkin välityksellä työnantajan täytettäväksi ja työnantaja voi ilmoittaa tiedot sähköisesti Koulutusrahastolle. Kun työnantaja on ilmoittanut tiedot (mm. opintovapaan ajankohdan) sähköisen lomakkeen välityksellä, hakemukseen ei tarvitse liittää erillisiä todistuksia työnantajalta.

Tulostettavassa lomakkeessa on työnantajan täytettävä osuus, johon merkitään mm. myönnetyn opintovapaan ajankohta. Vaihtoehtoisesti hakija voi liittää hakemukseen työnantajan antaman opintovapaatodistuksen tai -päätöksen.

Jatkohakemukseen ei tarvitse liittää opintovapaatodistusta, jos tieto myönnetystä opintovapaasta käy esille aiemmasta hakemuksesta.

Jatkopäätöshakemusten käsittelyaika ei poikkea ensimmäisten tukihakemusten käsittelyajoista

Myös jatkohakemus kannattaa lähettää hyvissä ajoin ennen opintovapaan alkamista, koska käsittelyaika saattaa etenkin loppukesällä ja syksyllä olla pitkä. Tuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Sovitellun tuen jatkohakemus lähetetään Koulutusrahastolle vasta sen kuukauden päätyttyä, jolle tukea haetaan.