Aikuiskoulutustuen hakulomakkeet

Alla olevista linkeistä klikkaamalla saat ladattua hakulomakkeet omalle koneellesi. Täytä lomake, tallenna se omalle koneellesi ja sen jälkeen tulosta ja postita se Koulutusrahastoon. Tietoja ei voi tallentaa verkossa olevalle lomakkeelle. Lukeaksesi pdf-dokumentteja tarvitset Adoben Acrobat Readerin®.

Tarvittavat liitteet

Varmista, että olet hankkinut alla kunkin hakulomakkeen kohdalla mainitut liitteet ennen kuin ryhdyt täyttämään hakulomaketta tai hankit ne mahdollisimman pian. Lähetä tarvittavat liitteet viimeistään 2 vuorokauden sisällä hakemuksen lähettämisestä Koulutusrahastolle, jotta hakemuksen käsittely ei tarpeettomasti viivästy puuttuvien tietojen vuoksi. Jos lähetät liitteet sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)koulutusrahasto.fi, niiden tulee olla jpg-, png-, pdf- tai tif-muodossa. Liite voi olla myös kännykällä otettu tarkkarajainen kuva, josta näkyvät selkeästi kaikki liitteen tiedot.

Aikuiskoulutustuen hakemuksen liitteenä tarvitaan useimmiten opiskelutodistus ja, jos saat tuloa aikuiskoulutustuen tukiaikana, todistus ansiotuloista.

Jos teet hakemuksen sähköisesti, lähetä liitteet sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakulomakkeet

1 A. Palkansaajan aikuiskoulutustukihakemus (pdf)

Tällä lomakkeella työ- tai virkasuhteessa oleva voi hakea aikuiskoulutustukipäätöstä vähintään kaksi kuukautta yhdenjaksoisesti kestävälle palkattomalle opintovapaalle.

Huom! Voit käyttää tätä lomaketta myös, jos saat tukiaikana vain kiinteämääräistä tuloa yli 250 euroa/kk (esimerkiksi kotihoidon tuki tai luontoisetu).

Tarvittavat liitteet

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.
 • Työnantajan todistus pidetyistä hoitovapaista. Todistusta ei tarvita, jos varsinaista työssäoloaikaa on vähintään 8 vuotta.


1 B. Palkansaajan aikuiskoulutustuen jatkohakemus (pdf)

Tällä lomakkeella voit hakea jatkoa tukipäätökselle, jos olet aiemmin saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

Tarvittava liite

 • Tuore läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.

2 A. Sovitellun aikuiskoulutustuen hakemus (pdf)

Tällä lomakkeella työ- tai virkasuhteessa oleva voi hakea aikuiskoulutustukipäätöstä, kun opintovapaa ei ole kokonaan palkaton tai opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta tai opiskelu on osa-aikaista.

Huom! Hae tukea Palkansaajan aikuiskoulutustukihakemuksella (lomake 1 A), jos saat tukiaikana vain kiinteämääräistä tuloa yli 250 euroa/kk (esimerkiksi kotihoidon tuki tai luontoisetu).

Huom! Soviteltua aikuiskoulutustukea haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Sovitellun tuen hakemusta et voi laittaa vireille etukäteen tai kesken haettavan tukikuukauden.

Tarvittavat liitteet

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus.
 • Todistukset sen kuukauden pää- ja sivutyön tuloista, jolta haet tukea. Todistusten tulee koskea työntekoa kalenterikuukautena, jolta haet tukea. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Selvitä erillisellä liitteellä yritystulon määrää haettavana tukikuukautena, jos yritystoiminta on vasta hiljattain alkanut tai sen tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta. Tukeen vaikuttavat sosiaaliturvaetuudet, joista sinun ei tarvitse liittää selvitystä.
 • Todistukset kaikista sen kuukauden tuloista, jolta tukea haetaan (päätyön, sivutyön ja yritystoiminnan tulot).


2 B. Sovitellun aikuiskoulutustuen jatkohakemus (pdf)

Tällä lomakkeella voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea, jos olet aiemmin saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

Tarvittavat liitteet

 • Tuore läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.
 • Todistukset kaikista sen kuukauden tuloista, jolta haet tukea (pää- ja sivutyön tulot). Todistusten tulee koskea työntekoa kalenterikuukautena, jolta haet tukea. Yritys- ja maatalousyritystoiminnasta saatu ansiotulo otetaan sovittelussa huomioon pääsääntöisesti viimeksi toimitetun verotuksen mukaisena. Selvitä erillisellä liitteellä yritystulon määrää haettavana tukikuukautena, jos yritystoiminta on vasta hiljattain alkanut tai yritystoiminnan tulot ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetusta verotuksesta. Tukeen vaikuttavat sosiaaliturvaetuudet. Näistä tuloista sinun ei tarvitse liittää selvitystä hakemukseen. Muista myös toimittaa todistus haetun tukikuukauden opintovapaasta tai osaaikaisesta työskentelystä opiskelujen vuoksi. Mikäli työnantaja on ilmoittanut tiedot edellisessä hakemuksessa, liitettä ei tarvita.

3 A. Yrittäjän aikuiskoulutustukihakemus (pdf)

Tällä lomakkeella yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea aikuiskoulutustukea vähintään kaksi kuukautta kestävälle opiskeluajalle.

Tarvittava liite

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.


3 B. Yrittäjän aikuiskoulutustuen jatkohakemus (pdf)

Tällä lomakkeella yrittäjä tai maatalousyrittäjä voi hakea aikuiskoulutustuen jatkopäätöstä, jos yrittäjä tai maatalousyrittäjä on aiemmin saanut aikuiskoulutustukea samoihin opintoihin.

Tarvittava liite

 • Läsnäolotodistus, jos opinnot liittyvät tieteellisiin jatko-opintoihin, avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin sekä tilanteessa, jossa aikuiskoulutustuki on ollut keskeytyneenä yli vuoden.

4. Ennakkopäätöshakemus aikuiskoulutustuesta (pdf)

Tällä lomakkeella voit hakea päätöstä siitä, täyttyykö tuen saamisehtona oleva työssäoloaika sekä siitä, kuuluuko koulutus tuen piiriin. Ennakkopäätöstä voit hakea, kun sinut on hyväksytty opiskelijaksi oppilaitokseen.

Tarvittava liite

 • Oppilaitoksen uusin mahdollinen opiskelu- tai läsnäolotodistus tai ensimmäistä lukuvuotta aloittavalta todistus koulutukseen hyväksymisestä.