Hakemusten käsittelyajat

Hakemusten tämänhetkiset käsittelyajat

Aikuiskoulutustuki

Käsittelyvuorossa tällä hetkellä ovat noin 3 viikkoa sitten saapuneet aikuiskoulutustukihakemukset (maksupäätöshakemukset, jatkopäätöshakemukset ja yrittäjän aikuiskoulutustukihakemukset).

Soviteltu aikuiskoulutustuki ja ennakkopäätöshakemukset

Sovitellun aikuiskoulutustuen hakemuksista käsittelyvuorossa ovat noin viikko sitten saapuneet hakemukset ja ennakkopäätöshakemuksista noin viikko sitten saapuneet hakemukset.

Hakemusten käsittely

Koulutusrahasto käsittelee kaikki etuushakemukset saapumisjärjestyksessä. Päätös postitetaan hakijalle heti, kun hakemus on käsitelty. Jos hakemus on puutteellisesti täytetty, Koulutusrahasto pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan ennen päätöksen antamista. Täydennyspyyntö lähetetään useimmiten sähköpostitse.

Jos hakemus on laitettu vireille sähköisessä asiointipalvelussa, hakemuksen käsittelyn etenemistä voi seurata myös siellä.

Hakemusten tavoitteellinen käsittelyaika

Koulutusrahaston hallitus on määritellyt keskimääräisiksi tavoitteellisiksi käsittelyajoiksi seuraavat:

  • aikuiskoulutustuen ennakkopäätökset 10 kalenteripäivää
  • soviteltu aikuiskoulutustuki 15 kalenteripäivää
  • palkansaajien ja yrittäjien aikuiskoulutustuki 25 kalenteripäivää.

Esitetyt käsittelyajat ovat keskiarvoja, jotka kuvaavat kunkin etuuslajin tavoitteellista käsittelyaikaa. Yksittäistapauksissa ja ruuhkatilanteissa käsittelyaika voi poiketa edellä mainitusta.