Hakemisen määräajat

Täysimääräinen aikuiskoulutustuki palkansaajalle tai yrittäjälle

Voit laittaa aikuiskoulutustukihakemuksen vireille, kun olet tullut hyväksytyksi koulutukseen ja työnantajasi on myöntänyt opintovapaan.

Yrittäjä voi laittaa hakemuksen vireille saatuaan päätöksen koulutukseen hyväksymisestä.

Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta.

Soviteltu aikuiskoulutustuki

Voit hakea soviteltua aikuiskoulutustukea vain kalenterikuukausittain jälkikäteen. Et siis voi hakea sitä etukäteen tai kesken haettavan tukikuukauden. Jos haet tukea esimerkiksi syyskuulta, voit laittaa hakemuksen vireille aikaisintaan lokakuun alussa. Tee hakemus kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden päättymisestä, jolle haet tukea.

Voit hakea soviteltua tukea takautuvasti myös useammalta kuukaudelta kerrallaan. Tee silloin tuloselvitys jokaiselta kuukaudelta erikseen. Tee hakemus tässäkin tapauksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa haettavan jakson ensimmäisen kalenterikuukauden päättymisestä laskettuna.