Esimerkkejä täysimääräisen ja sovitellun aikuiskoulutustuen hakemisesta

Täysimääräinen tuki

Tukea voi hakea koko opintovapaa-ajalle etukäteen, jos opintovapaa kestää yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta ja on kokonaan palkaton. Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Tuki maksetaan opintovapaa-aikana kuukausittain.

Esimerkki 1

Henkilö on opintovapaalla 1.10.2017–31.3.2018. Hän ei tänä aikana saa palkkaa tai tukeen vaikuttavaa sosiaalietuutta. Tukea voi hakea etukäteen koko opintovapaajaksolle. Hakemus on jätettävä viimeistään 30.4.2018, jotta tukea saisi opintovapaan alusta lähtien.

Aikuiskoulutustukea on mahdollista hakea joissakin tapauksissa etukäteen, vaikka henkilö saa opintovapaan aikana tuloja. Aikuiskoulutustuki maksetaan tällöin soviteltuna ja sen määrässä otetaan huomioon opintovapaan aikana saatavat tulot. Soviteltua tukea on mahdollista hakea etukäteen, jos opintovapaan aikana saatava tulo on kiinteämääräistä (esimerkiksi kotihoidon tuki tai luontoisetu). Sovitellun tuen maksaminen etukäteen perustuu Koulutusrahaston harkintaan ja päätös annetaan määräaikaisena.

Esimerkki 2

Henkilö on opintovapaalla 1.10.2017–31.3.2018. Hän ei opintovapaa-aikana ansaitse palkkaa, mutta hän saa Kelan maksamaa kotihoidon tukea. Koska kyseessä on kiinteä ja ennakolta tiedossa oleva tulo, soviteltua aikuiskoulutustukea voi hakea jo etukäteen. Kotihoidon tuki otetaan huomioon sovitellun aikuiskoulutustuen määrää laskettaessa.

Soviteltu tuki

Jos opintovapaa-aika ei ole kokonaan palkaton tai opintovapaajaksot kestävät alle kaksi kuukautta taikka opiskelu on osa-aikaista, tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kuukausittain jälkikäteen.

Soviteltua aikuiskoulutustukea ei voi hakea etukäteen tai kesken haettavan tukikuukauden. Jos tukea haetaan esimerkiksi syyskuulta, hakemuksen voi laittaa vireille aikaisintaan lokakuun alussa.

Tukea voi hakea takautuvasti myös useammalta kuukaudelta. Tuloselvitys on tehtävä jokaiselta kuukaudelta erikseen. Hakemus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tukikuukauden päättymisestä laskettuna.

Esimerkki 1

Henkilö on opintovapaalla 1.8.–31.12.2017 ja tekee tänä aikana satunnaisesti työtä ja ansaitsee palkkaa. Tukea haetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen soviteltuna aikuiskoulutustukena. Ensimmäisen kerran tukea voi hakea elokuulta ja hakemuksen voi jättää aikaisintaan syyskuun alussa. Tukea voi hakea jälkikäteen myös koko opintovapaa-ajalta. Hakuaika on kuusi kuukautta tukikuukauden päättymisestä laskettuna, joten hakemus tulee jättää viimeistään helmikuun 2018 lopussa, jotta tuen saisi opintovapaan alusta lähtien. Tulot selvitetään hakemuksessa kultakin opiskelukuukaudelta erikseen. Ansaittujen tulojen määrä otetaan huomioon sovitellun aikuiskoulutustuen määrää laskettaessa.

Esimerkki 2

Henkilö on opintovapaalla 1.8.–31.8.2018 ja 1.11.–30.11.2018. Hän ei saa palkkaa tai tukeen vaikuttavaa etuutta opintovapaa-aikana. Koska opintovapaa ei kestä yhdenjaksoisesti vähintään kahden kuukauden aikaa, tukea haetaan soviteltuna aikuiskoulutustukena kuukausittain jälkikäteen. Jos hakijalla ei ole ollut tuloja opintovapaa-aikana, tukea ei sovitella, vaan se maksetaan opintovapaa-ajalta täysimääräisenä.

Esimerkki 3

Henkilö siirtyy työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella opintojen vuoksi osa-aikaiseen työhön. Työaika ennen opintoja on 37,5 tuntia viikossa ja ajalla 1.9.–31.12.2018 se on 15 tuntia viikossa. Tukea haetaan opiskeluajalta kalenterikuukausittain jälkikäteen soviteltuna aikuiskoulutustukena. Ensimmäisen kerran tukea voi hakea syyskuulta ja hakemuksen voi jättää aikaisintaan lokakuun alussa. Tukea voi hakea jälkikäteen myös pidemmältä ajalta. Pisin hakuaika on kuusi kuukautta tukikuukauden päättymisestä laskettuna. Hakemus tulee siten jättää viimeistään maaliskuun 2019 lopussa, jotta tukea saisi syyskuulta 2018. Tulot selvitetään hakemuksessa kultakin opiskelukuukaudelta erikseen. Ansaittujen tulojen määrä otetaan huomioon sovitellun aikuiskoulutustuen määrää laskettaessa.