Ilmoittamisen ajankohta

Ilmoita tukeen vaikuttavasta muutoksesta, kuten esimerkiksi sairausloman alkamisesta, sivutulosta tai uudesta etuudesta heti, kun saat tietää asiasta tai olet pannut hakemuksen vireille, vaikka et vielä tietäisikään lopullista sairausloman pituutta, sivutulon määrää tai kotihoidontuen suuruutta. Koulutusrahasto keskeyttää silloin tuen maksamisen väliaikaisesti asian selvittämisen ajaksi. Perusteettomasti maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin, joten takaisinperinnältä välttyäksesi ilmoita muutoksista ajoissa.