Muutoksista ilmoittaminen

Näin ilmoitat muutoksista

Voit ilmoittaa tukeen vaikuttavista muutoksista Koulutusrahastolle seuraavilla tavoilla:

Sähköpostilla

liitteet(at)koulutusrahasto.fi

Etuushakemukseesi liittyvät luottamukselliset liitteet ja selvitykset lähetät Koulutusrahastolle turvallisimmin suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteesta https://secure.koulutusrahasto.fi. Merkitse vastaanottajaksi liitteet(at)koulutusrahasto.fi. Suosittelemme lähettämään liitteet pdf-muodossa.

asiakaspalvelu(at)koulutusrahasto.fi

Tähän sähköpostiosoitteeseen voit lähettää tiedusteluja tai kyselyjä etuuksiimme liittyen. Ole hyvä ja varaudu noin kolmen työpäivän vastausaikaan.

Puhelimella

asiakaspalvelunumeroomme 075 757 0505 (pvm/mpm) työpäivisin klo 9–12 

Kirjeellä

osoitteeseen PL 191, 00121 Helsinki

Faksilla

numeroon 09 6803 7330

Yhteydenottosi jälkeen Koulutusrahasto antaa ohjeita ilmoituksen aiheuttamista jatkotoimista ja niiden aikataulusta. Rahasto hoitaa ilman aiheetonta viivytystä tukeen liittyvät muutostilanteet eli tuen väliaikaisen keskeytyksen, asian selvittämisen tai tuen uudelleen käynnistämisen. Asiasta aiheutuva taloudellinen poikkeustilanne pyritään pitämään niin lyhyenä kuin mahdollista.

Ilmoitettavat muutokset

Sinun on heti ilmoitettava Koulutusrahastolle kaikista etuuteen vaikuttavista muutoksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia seikkoja:

  • opintojen tai opintovapaan lopettaminen tai keskeyttäminen
  • tutkinnon valmistuminen ennen tukiajan päättymistä
  • oppilaitoksen tai koulutuksen muuttuminen
  • tulorajan ylitys tuen maksuaikana
  • uuden sosiaaliturvaetuuden saaminen tuen maksuaikana (sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainpäiväraha, kotihoidon tuki, eläke, kuntoutusetuus tms.)
  • työ- tai virkasuhteen päättyminen
  • pidempiaikainen muutto Suomesta ulkomaille
  • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen suorittaminen
  • muutokset yhteystiedoissa.

Koulutusrahasto perii perusteettomasti maksetun aikuiskoulutustuen takaisin.

Muutoksista ilmoittamisen ajankohta

Ilmoita tukeen vaikuttavista muutoksista Koulutusrahastolle heti, kun saat tietää asiasta. Ilmoita siis esimerkiksi sairausloman alkamisesta, sivutulosta, tulospalkkiosta tai uudesta etuudesta heti, kun saat tietää asiasta tai olet pannut hakemuksen vireille, vaikka et vielä tietäisikään lopullista sairausloman pituutta, sivutulon määrää tai kotihoidontuen suuruutta. Koulutusrahasto keskeyttää silloin tuen maksamisen väliaikaisesti asian selvittämisen ajaksi. Näin vältytään tuen takaisinperintätilanteilta.