Muutoksenhaku

Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta (SAMU). Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, jossa on tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen. 

Valituksen lähettäminen ja määräaika

Kirjoita vapaamuotoinen valitus, jossa kerrot, miten vaadit päätöstä muutettavaksi ja mitkä ovat vaatimuksesi perusteet. Liitä mukaan myös selvitykset, joihin vetoat.

Osoita valituksesi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Lähetä valitus kuitenkin Koulutusrahastolle, jotta voimme ensin tutkia, voimmeko oikaista päätöksen vaatimustesi mukaisesti.

Lähetä valituksesi aina kirjallisesti. Muutoksenhakuun ei ole erillistä lomaketta.

Valituksen voit lähettää suojatun sähköpostiyhteyden kautta osoitteesta https://secure.koulutusrahasto.fi. Merkitse vastaanottajaksi liitteet@koulutusrahasto.fi. Jos lähetät valituksen postitse, muista allekirjoittaa se. Sähköpostilla lähetettävää valitusta ei tarvitse allekirjoittaa.

Valituksen tulee olla perillä Koulutusrahaston toimiston aukioloaikana viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tiedoksesi viimeistään seitsemäntenä päivänä päätökseen merkityn postituspäivän jälkeen.

Kielteinen päätös hakemuksesta puuttuneiden tietojen takia

Hae päätökseen muutosta myös silloin, jos olet saanut kielteisen päätöksen puutteellisten tietojen vuoksi. Jotta voimme käsitellä hakemuksesi uudelleen, ilmoita meille kirjallisesti, että haet muutosta päätökseen ja lähetä samalla puuttuva liite tai työnantajan osuus.

Valituskäsittelyn eteneminen

Valitus lähetetään ensin Koulutusrahastoon. Jos voimme oikaista päätöksen vaatimustesi mukaisesti, teemme tarvittavat korjaukset ja annamme sinulle uuden päätöksen.

Jos Koulutusrahasto ei voi oikaista päätöstäsi, lähetämme valituksesi yhdessä lausuntomme kanssa edelleen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Saat tästä ilmoituksen ja lausunnon tiedoksesi.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, jonka päätös asiassa on lopullinen.

Muutoksenhaun kesto 

Käsittelemme valitukset saapumisjärjestyksessä. Valituksen käsittely Koulutusrahastossa kestää yleensä noin kuukauden. Jos päätöksessä on selkeä virhe, oikaisemme päätöksen nopeammin.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU:n käsittelyajasta saat tietoa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. http://www.samu.fi/yhteystiedot/

Vakuutusoikeuden ajankohtaisen käsittelyajan voit tarkistaa osoitteesta: http://www.vakuutusoikeus.fi/fi/index/muutoksenhakijalle/kasittelynkesto.html

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta yhdistyivät 1.1.2018 sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi SAMU:ksi. Yhdistymisellä ei ole vaikutusta valitusasian käsittelyyn.