Yrittäjän aikuiskoulutustuen määrä

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Perusosa vuonna 2017 on 31.7. asti 696,60 euroa/kk, 32,40 euroa/pv ja 1.8. alkaen 592,11 euroa/kk, 27,54 euroa/pv (vuonna 2016 702,62 euroa/kk, 32,68 euroa/pv).

Yrittäjälle ei makseta soviteltua aikuiskoulutustukea.