Yrittäjän aikuiskoulutustuen määrä

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Vuonna 2018 perusosa on 592,11 euroa kuukaudessa, 27,54 euroa päivässä. 

Yrittäjälle ei makseta soviteltua aikuiskoulutustukea.