Yrittäjän aikuiskoulutustuen määrä

Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen. Vuonna 2018 perusosa on 592,11 euroa kuukaudessa, 27,54 euroa päivässä. (Vuonna 2017 perusosa oli 31.7. asti 696,60 euroa/kk ja 1.8. alkaen 592,11 euroa/kk).

Yrittäjälle ei makseta soviteltua aikuiskoulutustukea.