Aikuiskoulutustuki ja eläketurva

Ansiosidonnaisista sosiaalietuuksista eläkettä karttuu sen työansion perusteella, jonka mukaan kyseinen sosiaalietuus on laskettu. Katso lisätietoa Työeläke.fi-sivustolta.

Eläkettä karttuu myös ammatillisen perustutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon sekä alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta. Katso lisätietoa Työeläke.fi-sivustolta.