Virheellinen tukipäätös poistetaan ennen perintäpäätöksen antamista

Takaisinperintäpäätöksen antaminen voi edellyttää suostumustasi virheellisen tukipäätöksen korjaamiseen tai päätöksen poistamisen hakemista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Näissä tilanteissa Koulutusrahasto pyytää sinulta suostumusta päätöksen korjaamiseen kuulemisen yhteydessä. Mikäli et anna suostumustasi, Koulutusrahasto hakee virheellisen tukipäätöksen poistamista työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta voi poistaa rahaston päätöksen, mikäli päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai on ilmeisesti lain vastainen. Poistoasiaa käsitellessään työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ei ota kantaa takaisinperintään tai tukioikeuteen, vaan tutkii tuen saajan oikeusturvaksi ainoastaan päätöksen poistamisen edellytysten täyttymisen. Jos päätökselle haetaan poistoa, perinnän toimeenpano jatkuu normaalisti sen jälkeen, kun työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on ensin päätöksellään poistanut virheellisen aikuiskoulutustukipäätöksen.