Virheellinen tukipäätös poistetaan ennen perintäpäätöksen antamista

Takaisinperintäpäätöksen antaminen voi edellyttää suostumustasi virheellisen tukipäätöksen korjaamiseen tai päätöksen poistamisen hakemista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta (SAMU). Näissä tilanteissa Koulutusrahasto pyytää sinulta suostumusta päätöksen korjaamiseen kuulemisen yhteydessä. Mikäli et anna suostumustasi, Koulutusrahasto hakee virheellisen tukipäätöksen poistamista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta voi poistaa rahaston päätöksen, mikäli päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai on ilmeisesti lain vastainen. Poistoasiaa käsitellessään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ei ota kantaa takaisinperintään tai tukioikeuteen, vaan tutkii tuen saajan oikeusturvaksi ainoastaan päätöksen poistamisen edellytysten täyttymisen. Jos päätökselle haetaan poistoa, perinnän toimeenpano jatkuu normaalisti sen jälkeen, kun sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on ensin päätöksellään poistanut virheellisen aikuiskoulutustukipäätöksen.