Takaisinperinnän välttäminen

Voit joutua palauttamaan sinulle maksettua aikuiskoulutustukea, jos tukea on maksettu perusteettomasti tai liian suurena. Takaisinperintätilanne voi johtua esimerkiksi siitä, että olet saanut samalta ajalta aikuiskoulutustuen maksamisen estävää etuutta tai sivutulorajasi on ylittynyt. Takaisinperintätilanne voi johtua myös siitä, ettet ole opiskellut tukiaikana päätoimisesti. Aikuiskoulutustukilain mukaan aiheetta tai liian suurena maksettu tuki on perittävä takaisin.

Jotta aikuiskoulutustukea ei maksettaisi perusteetta tai liikaa, täytä hakemus huolellisesti ja ilmoita siinä kaikki hakemuksessa kysytyt, tukioikeuteen vaikuttavat asiat. Myös päätöksen saamisen jälkeen olet itse velvollinen ilmoittamaan viivytyksettä Koulutusrahastolle kaikista tuen maksamiseen vaikuttavista muutoksista.

Kun ilmoitat muutoksista ajoissa, voidaan liikamaksun syntyminen ja takaisinperintä välttää.