Kuuleminen ja päätös takaisinperinnästä

Ennen takaisinperintäpäätöksen antamista Koulutusrahasto kuulee sinua perintäasiassa. Voit lähettää kuulemiseen kirjallisen vastineen, jossa kerrot oman näkemyksesi takaisinperinnän perusteesta sekä perittävän summan suuruudesta. 

Jos tukea joudutaan perimään takaisin, Koulutusrahasto antaa sinulle takaisinperintäasiassa muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Takaisinperintäpäätös voidaan antaa kuulemiselle asetetun määräajan kuluttua umpeen, vaikka et antaisi vastinetta asiassa. Joissain tilanteissa tukipäätökselle on haettava poistoa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ennen kuin perintäpäätös voidaan antaa. 

Toimita vastine mahdollisine liitteineen Koulutusrahastolle kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse kuulemiskirjeessä pyydettyyn päivämäärään mennessä. Kuulemiskirjeessä on eriteltynä kohdat, joihin pyydämme sinua ottamaan vastineessasi kantaa.