Kuuleminen ja päätös takaisinperinnästä

Ennen takaisinperintäpäätöksen antamista Koulutusrahasto kuulee sinua perintäasiassa. Kuulemisessa sinulle varataan mahdollisuus esittää oma näkemyksesi takaisinperinnän perusteesta sekä perittävän summan suuruudesta. Jos taloudellinen tilanteesi on heikko, voit myös pyytää takaisinperinnästä luopumista ja esittää selvityksen taloudellisesta tilanteestasi.

Koulutusrahasto antaa sinulle takaisinperintäasiassa muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Takaisinperintäpäätös voidaan antaa kuulemiselle asetetun määräajan kuluttua umpeen, vaikka et antaisi vastinetta asiassa.