Du använder en mycket gammal version av Internet Explorer. Du kan uppleva problem på denna webbplats.
Var vänlig och uppgradera din webbläsare

Så här söker du Utbildningsfondens vuxenutbildningsstöd

En vuxenstuderande som deltar i frivillig yrkesutbildning kan erhålla vuxenutbildningsstöd. Stöd betalas under sammanlagt högst 19 månader.

© 2016 Utbildningsfonden