Koulutusrahaston vuosikertomus 2015

Linkki vuosikertomukseen (pdf)

Koulutusrahaston vuosikertomus 2015

Vuosikertomuksessa olevat graafit kuvina (jpg)

Aikuiskoulutustuki

1. Edunsaajien lukumäärät ja maksetut tuet
2. Keskimääräinen tuki
3. Sähköisten hakemusten osuus
4. Saapuneet hakemukset ja tehdyt päätökset
5. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika
6. Myönteiset ja kielteiset päätökset
7. Hakemusten yleisimmät hylkäyssyyt
8. Yrittäjän tuen hakemusmäärät ja myönteiset päätökset
9. Tuen saajat sukupuolen mukaan
10. Tuen saajat iän mukaan
11. Myönteiset päätökset oppilaitostyypeittäin
12. Tuen saajat koulutusaloittain
13. Tuen saajat työnantajatoimialoittain
14. Tuen saajien osuudet työnantajasektoreittain
15. Tuen saajat eläkejärjestelmittäin
16. Tuen saajan toimiala verrattuna koulutusalaan
17. Tuen saajien yleisimmät ammatit
18. Tuen saajat tutkintotavoitteen ja tuen keston mukaan
19. Tuen saajat tukiajan pituuden mukaan
20. Tuen saajat ELY-keskuksittain

Ammattitutkintostipendi

1. Myönteiset päätökset ja maksetut ammattitutkintostipendit
2. Ammattitutkintostipendin suuruus
3. Sähköisten ammattitutkintostipendihakemusten osuus
4. Saapuneet ammattitutkintostipendihakemukset ja tehdyt päätökset
5. Ammattitutkintostipendihakemusten keskimääräinen käsittelyaika
6. Ammattitutkintostipendiä koskevat päätökset
7. Ammattitutkintostipendihakemusten yleisimmät hylkäyssyyt
8. Ammattitutkintostipendin saajat sukupuolen mukaan
9. Ammattitutkintostipendin saajat iän mukaan
10. Suoritetut näyttötutkinnot
11. Ammattitutkintostipendin saajien yleisimmät tutkinnot

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa
Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa