Tilastotietoa ammattitutkintostipendistä

Tilastotietoa vuodelta 2016

Tulleet ja ratkaistut hakemukset kuukausittain (pdf)

Myönteiset päätökset edunsaajan iän ja sukupuolen mukaan (pdf)

Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman perustutkinnon ja sukupuolen mukaan (pdf)

Myönteiset päätökset edunsaajan suorittaman ammatti- ja erikoisammattitutkinnon ja sukupuolen mukaan (pdf)