Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta

Tilastotietoa vuodelta 2016

Tulleet ja ratkaistut hakemukset kuukausittain (pdf)

Myönnetty aikuiskoulutustuki hakijan työnantajan toimialan pääluokkien mukaan (pdf)

Myönteisen maksupäätöksen saaneet hakijat ELY-keskuksen ja ammattipääryhmän mukaan (pdf)

Myönteisen maksupäätöksen saaneet hakijat oppilaitostyypeittäin sukupuolen mukaan (pdf)

Myönteisen maksupäätöksen saaneet hakijat iän, sukupuolen ja työnantajan eläkejärjestelmän mukaan (pdf)

Myönteisen maksupäätöksen saaneet hakijat ammatin ja sukupuolen mukaan (pdf)

Myönteisen maksupäätöksen saaneet hakijat opetushallinnon koulutusluokituksen ja sukupuolen mukaan (pdf)