Tietoa Koulutusrahastosta

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten (työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen) hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen. Rahaston tehtävänä on lisäksi tiedottaa etuuksista, antaa neuvontapalvelua ja tehdä ehdotuksia toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

Rahasto on aloittanut toimintansa 1.3.1970 Eroraharahaston nimellä. Koulutusrahaston nimellä rahasto on toiminut 1.1.2003 alkaen.

Rahaston etuuksia ovat palkansaajille ja yrittäjille maksettava aikuiskoulutustuki sekä ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettava ammattitutkintostipendi.

Aikuiskoulutustuesta säädetään aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000) ja ammattitutkintostipendistä Koulutusrahastosta annetussa laissa (1306/2002).

Ammattitutkintostipendin, palkansaajan aikuiskoulutustuen ja Koulutusrahaston hallintokulujen rahoituksesta vastaa Työttömyysvakuutusrahasto, jonka toiminta rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksutuloilla. Yrittäjän aikuuiskoulutustuki rahoitetaan valtion määrärahalla, jonka sosiaali- ja terveysministeriö suorittaa rahastolle. Valtiovarainministeriö vastaa valtion palveluksessa olevien henkilöiden ammattitutkintostipendin rahoituksesta.

Vuonna 2015 aikuiskoulutustukea maksettiin 20 459 henkilölle yhteensä 157,9 milj. euroa ja ammattitutkintostipendejä 23 372 henkilölle yhteensä 9,5 milj. euroa.

Rahaston toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa ja sen palveluksessa on 41 henkilöä.

Koulutusrahaston toimintaa valvoo Finanssivalvonta (Fiva).