Yritystulot tukiaikana

Tuen myöntämisen ehtona on, että yrittäjä vähentää tai keskeyttää yritystoimintansa koulutusaikana siten, että tukikauden aikaiset yritystoiminnan ansiotulot alenevat koulutuksen vuoksi vähintään kolmanneksella. Opiskelun aikaisia tuloja verrataan verotukseen, joka on viimeksi vahvistettu tukea ensimmäisen kerran myönnettäessä. Tuloverolain tarkoittamia pääomatuloja ei oteta vertailussa huomioon.

Jos yritystoiminta on kokonaan lopetettu ennen tukikauden aloittamista, aikuiskoulutustukeen ei ole oikeutettu.

Tulojen aleneman selvittäminen ja tuen maksaminen

Yrittäjä voi hakea aikuiskoulutustukea opiskeluajalle etukäteen. Jälkikäteen haettaessa tukea voi saada takautuvasti aikaisintaan hakemuksen jättämistä edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Hakemuksessa tulee selvittää, millä tavoin yritystoiminta muuttuu tukiaikana siten, että tulot alenevat tukiaikana vähintään kolmanneksella. Jos tulojen alenemaa voidaan pitää todennäköisenä, tukea myönnetään etukäteen opiskeluajalle. Koulutusrahasto selvittää ansiotulojen alenemisen, kun tuen maksuvuotta koskeva verotus on valmistunut. Tulovertailun perusteella tuen saaja saa myönteisen päätöksen tai tuki voidaan evätä tukikaudelta osittain tai kokonaan. Perusteetta tai liikaa ennakolta maksettu aikuiskoulutustuki peritään takaisin.

Esimerkki

Yrittäjä hakee aikuiskoulutustukea ajalle 1.9.–31.12.2015. Viimeisen ennen tukikauden alkua toimitetun verotuksen perusteella hänellä on ollut yritystoiminnan ansiotuloja yhteensä 36 000 euroa vuodessa eli keskimäärin 3 000 euroa kuukaudessa. Jotta tuen ehtona oleva vähennys toteutuu, yrittäjällä voi tukiaikana olla yritystoiminnan ansiotuloja keskimäärin enintään 2 000 euroa (brutto) kuukaudessa. Pääomatuloja ei oteta huomioon.