Yrittäjän aikuiskoulutustuen saamisedellytykset lyhyesti

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, toimit yrittäjänä ja

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
  • olet toiminut päätoimisena, pakollisen YEL- tai MyEL-vakuutuksen piirissä olevana, yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua ja
  • opiskelet päätoimisesti ja yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää ja
  • verotettavat ansiotulosi yritystoiminnasta alenevat tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen ja
  • saat muuta kuin yritystoiminnan ansiotuloa enintään 522,45 euroa bruttona kuukaudessa 31.7.2017 asti ja 1.8.2017 alkaen 444,08 euroa bruttona kuukaudessa ja
  • et saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa tukea.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta. Jos haet jatkoa samaan koulutukseen ennen vuotta 2017 myönnettyyn aikuiskoulutustukeen, tuen enimmäiskesto on 19 kuukautta.

Koulutusrahasto myöntää tukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osion suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet Suomessa asuva palkansaaja tai yrittäjä ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Jos muutat tuen saajana ulkomaille alle vuodeksi, säilyt yleensä Suomen sosiaaliturvassa. Sinun tulee ilmoittaa tilapäisestäkin ulkomaille muutostasi Kelaan, joka päättää kuulumisestasi Suomen sosiaaliturvan piiriin. Koulutusrahasto ei pääsääntöisesti myönnä aikuiskoulutustukea ulkomaisessa oppilaitoksessa tapahtuviin opintoihin.

Ahvenanmaalla henkikirjoitetut henkilöt eivät kuulu aikuiskoulutustuen piiriin. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan maakunnan omia opintotukilakeja.

Yrittäjällä tarkoitetaan aikuiskoulutustukijärjestelmässä henkilöä, joka on päätoimeltaan yrittäjä ja on vakuutettu yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti lukuun ottamatta maatalousyrittäjän eläkelain 8 a §:ssä tarkoitettuja apurahansaajia.

Aikuiskoulutustuki ei koske yrittäjiä, jotka eivät ole pakollisen yrittäjäeläkevakuutuksen piirissä. Yrittäjillä pakollisen eläkevakuutuksen työtuloraja on 7 645,25 euroa vuodessa (vuonna 2017) ja maatalousyrittäjillä 3 822,63 euroa vuodessa (vuonna 2017).

Yrittäjä ei voi saada soviteltua aikuiskoulutustukea.