Sovitellun tuen määrä

Soviteltu aikuiskoulutustuki lasketaan siten, että täysimääräisestä aikuiskoulutustuesta vähennetään 80 % siitä tulosta, joka ylittää 250 euroa. Soviteltua tukea ei makseta, jos sen määrä kuukaudelta on pienempi kuin tuen päiväkohtainen perusosa, joka vuonna 2017 on 31.7. asti 32,40 euroa ja 1.8. alkaen 27,54 euroa (vuonna 2016 32,68 euroa).

Sovitellun aikuiskoulutustuen laskukaava

Täysimääräinen tuki/kk – 0,8 x (sivuansiot/kk – 250 e) = soviteltu aikuiskoulutustuki/kk

Esimerkkejä sovitellusta aikuiskoulutustuesta vuonna 2017

Esimerkki 1

Henkilön ansio-osan perusteena oleva palkka on 2 100 euroa/kk, jonka perusteella täysimääräinen aikuiskoulutustuki on 1 275,21 euroa/kk. Opintovapaakuukautena henkilö ansaitsee tuloja yhteensä 900 euroa. Sovitellun aikuiskoulutustuen määrä kuukaudelta on 755,21 euroa.

Esimerkki 2

Henkilön ansio-osan perusteena oleva palkka on 3 500 euroa/kk, jonka perusteella täysimääräinen aikuiskoulutustuki on 1 869,93 euroa/kk. Opintovapaakuukautena henkilö ansaitsee tuloja yhteensä 1 500 euroa. Sovitellun aikuiskoulutustuen määrä kuukaudelta on 869,93 euroa.