Aikuiskoulutustuki ja eläketurva

Eläkkeen karttuminen aikuiskoulutustuen maksuajalta

Aikuiskoulutustuen saajalle karttuu tuen maksuajalta eläkettä 1,5 % tuen perusteena olevasta ansiosta. Ansiona otetaan huomioon 65 % etuuden perustana olevasta palkasta. Yrittäjillä ansiona otetaan huomioon 65 % 718,92 eurosta.

Koulutusrahasto ilmoittaa Eläketurvakeskukselle aikuiskoulutustuen maksamisesta.

Eläkkeen karttuminen tutkinnosta

Lisäksi eläkettä karttuu 1.1.2005 tai sen jälkeen suoritetun tutkinnon perusteella seuraavasti (euromäärät vuoden 2016 mukaisia):

 

Tutkinto

 

Karttuma-aika

Eläke-etuus

Ylempi korkeakoulututkinto

 

5 vuotta

53,92 e/kk

Ammattikorkeakoulututkinto

 

4 vuotta

43,14 e/kk

Alempi korkeakoulututkinto

 

3 vuotta

32,35 e/kk

Ammatillinen perustutkinto

 

3 vuotta

32,35 e/kk

Karttunut eläke kerrotaan elinaikakertoimella.

Eläke-etuutta tutkinnon perusteella karttuu enintään viideltä vuodelta. Jos esimerkiksi suoritat sekä ammatillisen perustutkinnon että ammattikorkeakoulututkinnon, eläkettä karttuu viideltä vuodelta.

Tutkinnon suoritusaika ei vaikuta eläke-etuuteen. Esimerkiksi jos suoritat ylemmän korkeakoulututkinnon, etuuden karttuma-aika on viisi vuotta, vaikka opiskeluaika olisi ollut tätä pidempi tai lyhyempi.

Oppilaitos ilmoittaa tutkintotiedot Kelalle, joka ilmoittaa ne Eläketurvakeskukselle.